Stacks Image 173

PILESTREDET PARK ØNH

Avtalespesialist i øre-nese-halssykdommer

Vår klinikk tilbyr utredning og behandling av sykdommer og lidelser i øre-nese-halsområdet. Vår lege har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Vi tar i mot pasienter etter henvisning fra primærhelsetjenesten, sykehus og andre spesialister.

Våre Tjenester
Stacks Image 144

Her finner du oss:
Pilestredet Park 31
0176 Oslo
  • Søvnutredning
    Søvnregistrering; avdekker bl.a. snorking og alvorlighetsgrad av pustestopp (søvnapnoe) om natten.
  • Operasjoner
    Ventilasjonsrør (dren), reduksjon av nesemuslinger (conchadiatermi/conchotomi), falske mandler/polypper, fjerning av mandler (tonsillectomi), mindre bløtdelskirurgi